Huy hiệu dập nền cát

Huy-hieu-dap-1000x300
 • Huy hiệu dập nền cát 01
 • Huy hiệu dập nền cát 02
 • Huy hiệu dập nền cát 03
 • Huy hiệu dập nền cát 04
 • Huy hiệu dập nền cát 05
 • Huy hiệu dập nền cát 06
 • Huy hiệu dập nền cát 07
 • Huy hiệu dập nền cát 08
 • Huy hiệu dập nền cát 09
 • Huy hiệu dập nền cát 10
 • Huy hiệu dập nền cát 11
 • Huy hiệu dập nền cát 12
 • Huy hiệu dập nền cát 13
 • Huy hiệu dập nền cát 15
 • Huy hiệu dập nền cát 16
 • Huy hiệu dập nền cát 17
 • Huy hiệu dập nền cát 18
 • Huy hiệu dập nền cát 19
 • Huy hiệu dập nền cát 20
 • Huy hiệu dập nền cát 21
 • Huy hiệu dập nền cát 22

Phụ kiện đi kèm

 • Butterfly-clutch
 • Rubber-clutch
 • Flat Head Tietack
 • Round Tie Tack
 • safety pin #201
 • safety pin #221
 • Double clutch

Bao bì

 • Zipper-bag
 • Sticker-bag
 • Zipper-bag-with-printed-card
 • Black-plastic-box
 • White-plastic-box
 • Velvet- box
 • Paper-box-with-frame
 • Paper-box
 • Paper-box-with-magnet
 • Decal-box

Màu xi

 • Gold
 • Antique-Gold
 • Sand-Blasting
 • Foggy-Painting
 • Silver
 • Antique-Silver
 • Satin-Gold
 • Satin-Nickel
 • Nickel
 • Black-Nickel
 • Dyeing-Black
 • 2-tones
 • Copper
 • Antique-Copper
 • Brass-Brush-WO-Plating
 • Antique-Bronze
 • Chrome
 • Brass(Fake-Gold)

Kiểu nền

 • Texture