Huy hiệu ăn mòn

 • Huy-hieu-an-mon-01
 • Huy-hieu-an-mon-02
 • Huy hiệu ăn mòn 04
 • Huy hiệu ăn mòn 03
 • Huy hiệu ăn mòn 05
 • Huy hiệu ăn mòn 06
 • Huy hiệu ăn mòn 07

Phụ kiện đi kèm

 • Butterfly-clutch
 • Rubber-clutch
 • Flat Head Tietack
 • Round Tie Tack
 • safety pin #201
 • safety pin #221
 • Double clutch

Bao bì

 • Zipper-bag
 • Sticker-bag
 • Zipper-bag-with-printed-card
 • Black-plastic-box
 • White-plastic-box
 • Velvet- box
 • Paper-box-with-frame
 • Paper-box
 • Paper-box-with-magnet
 • Decal-box

Màu xi

 • Gold
 • Antique-Gold
 • Silver
 • Nickel
 • Copper
 • Brass-Brush-WO-Plating
 • Brass(Fake-Gold)