Sản phẩm khác

 • Bag hanger 01
 • Kẹp cravat 01
 • Khuy măng sét 01
 • Kẹp cravat 02
 • Khuy măng sét 02
 • Khuy măng sét 03
 • Nhãn kim loại 01

Phụ kiện đi kèm


Bao bì

 • Zipper-bag
 • Sticker-bag
 • Zipper-bag-with-printed-card

Màu xi

 • Gold
 • Nickel
 • 2-tones
 • Copper

Kiểu nền


Thông tin khác