Kỷ niệm chương

 • Ky-niem-chuong-001
 • Ky-niem-chuong-002
 • Ky-niem-chuong-003
 • Ky-niem-chuong-004
 • Ky-niem-chuong-005
 • Ky-niem-chuong-006

Phụ kiện đi kèm


Bao bì

 • Paper-box
 • Box-with-foam
 • Magnet-box

Màu xi

 • Gold
 • Nickel
 • Copper
 • Brass-Brush-WO-Plating
 • Brass(Fake-Gold)

Kiểu nền


Thông tin khác