Khuy măng sét

 • Khuy-mang-set-001
 • Khuy-mang-set-002
 • Khuy-mang-set-003
 • Khuy-mang-set-004

Phụ kiện đi kèm

 • Cufflink 310
 • Cufflink 311
 • Cufflink 312
 • Cufflink 312-1
 • Cufflink 314

Bao bì

 • Zipper-bag
 • Sticker-bag
 • Zipper-bag-with-printed-card

Màu xi

 • Gold
 • Sand-Blasting
 • Nickel
 • 2-tones
 • Copper

Kiểu nền


Thông tin khác