Kẹp caravat

 • Kep-cravat-001
 • Kep-cravat-002
 • Kep-cravat-003

Phụ kiện đi kèm

 • Tie Bar (#105). 55mm
 • Tie Bar (#105-1). 55mm
 • Tie Bar (#105-2). 55mm
 • Tie Bar (#109). 58mm
 • Tie Bar (#110). 60mm
 • Tie Bar (#112) 30mm
 • Tie Bar (#112-1) 23mm
 • Tie Bar (#111) 55mm

Bao bì

 • Zipper-bag
 • Sticker-bag
 • Zipper-bag-with-printed-card

Màu xi

 • Gold
 • Sand-Blasting
 • Nickel
 • 2-tones
 • Copper

Kiểu nền


Thông tin khác