Cúp biểu trưng đèn led

  • Mica đèn led 01

Phụ kiện đi kèm


Bao bì

  • Paper-box
  • Box-with-foam
  • Magnet-box

Màu xi

  • Gold
  • Nickel
  • Copper
  • Brass-Brush-WO-Plating
  • Brass(Fake-Gold)

Kiểu nền


Thông tin khác