Bảng tên

 • Bang-ten-001
 • Bang-ten-002
 • Bang-ten-003
 • Bang-ten-004
 • Bang-ten-005
 • Bang-ten-006
 • Bang-ten-007
 • Bang-ten-008
 • Bang-ten-009
 • Bang-ten-010
 • Bang-ten-011
 • Bang-ten-012
 • Bang-ten-013
 • Bang-ten-014
 • Bang-ten-015
 • Bang-ten-016

Phụ kiện đi kèm

 • safety pin #211
 • safety pin #201
 • safety pin #221
 • Magnet 2 pcs
 • Magnet 3 pcs

Bao bì

 • Zipper-bag
 • Sticker-bag

Màu xi

 • Gold
 • Satin-Gold
 • Nickel
 • Copper
 • Brass-Brush-WO-Plating
 • Brass(Fake-Gold)

Kiểu nền


Thông tin khác