Bảng công nhận mica phale

 • Bảng công nhận mica phale 03
 • Bảng công nhận mica phale 04
 • Bảng công nhận mica phale 01
 • Bảng công nhận mica phale 05
 • Bảng công nhận mica phale 06
 • Bảng công nhận mica phale 07
 • Bảng công nhận mica phale 10
 • Bảng công nhận mica phale 11
 • Bảng công nhận mica phale 12
 • Bảng công nhận mica phale 13
 • Bảng công nhận mica phale 14
 • Bảng công nhận mica phale 15
 • Bảng công nhận mica phale 16
 • Bảng công nhận mica phale 17

Phụ kiện đi kèm


Bao bì

 • Paper-box
 • Box-with-foam
 • Magnet-box

Màu xi

 • Gold
 • Nickel
 • Copper
 • Brass-Brush-WO-Plating
 • Brass(Fake-Gold)

Kiểu nền


Thông tin khác